کنکوری ها
   
 
 

اردوی نوروز کنکوری های 97

رفع اشکال درس دیفرانسیل باحضور استاد امامی
 
رفع اشکال درس فیزیک باحضور استاد فدایی فرد
 
رفع اشکال درس ریاضی تجربی باحضور استاد نمازی