کنکوری ها
 
 
     
 
     
اردوی نوروز کنکوری های 97
 
رفع اشکال درس دیفرانسیل باحضور استاد امامی
 
رفع اشکال درس فیزیک باحضور استاد فدایی فرد
 
رفع اشکال درس ریاضی تجربی باحضور استاد نمازی
 
 
     
 
     
قبولی های کنکور