مجتمع آموزشی طلوع سبز در سال 1382  در منطقه باغ فیض به همت سرکار خانم زینت گلبو (کارشناس ارشد مدیریت اموزشی)  با ۲۸ سال سابقه مدیریتی با هدف کارآفرینی واشتغال زایی برای جوانان مومن ومتعهد وخلاق و کارآمد با تحصیلات عالی- تربیت دینی ومعنوی فرزندان ودختران ایرانی... ایحاد محیطی امن وبانشاط وتربیت مادران اینده شاد وکارامد وباسواد وبا مهارت... تاسیس گردید.
درسالهای نخست وتاکنون نیز کمک شایانی به خانواده های با مشکلات مالی ودانش اموزان یتیم مستعد شده است.
و ازسال ۹۴ مجتمع طلوع سبز درمقاطع دبستان ودبیرستان دوره دوم فعالیت خود را ادامه داد...
دستاوردها و افتخارات مدرسه در مسابقات قران کریم ومعارف اسلامی..فرهنگی وهنری..پژوهشی و همچنین ارتقای علمی ومهارتی دانش آموزان تمام مقاطع وآموزش مهارتهای زندگی وزبان انگلیسی  به صورت سطح بندی شده  ...از جمله خدمات انجام شده این مجتمع میباشد.